Wskaźnik odbicia

Wskaźnik odbicia (ang. bounce rate) to termin używany w analizie ruchu stron internetowych. Pokazuje ile osób po wejściu na stronę internetową natychmiast ją opuszcza, bądź pozostaje na niej nienaturalnie długo. Wskaźnik odbicia (bounce rate) określa się czasem wizyty, ale nie ma określonego minimalnego standardowego czasu. Może to być np. 5 sekund od otworzenia strony, poniżej tego czasu uznaje się użytkownika za niezainteresowanego treścią. Wskaźnik odbicia jest także liczony dla użytkowników, którzy na stronie pozostają nienaturalnie długo np. powyżej 30 minut nie wykonując żadnej akcji. Oznacza to najprawdopodobniej, iż nie jest zainteresowany stroną, która w rezultacie nie jest aktywna w jego przeglądarce.

 

Wskaźnik odbicia (bounce rate) jest mierzony przez specjalne analityczne oprogramowanie np. Google Analitycs albo Urchin.

 

Jeśli wskaźnik odbicia (bounce rate) liczony jest dla jednej strony, to jest to wtedy liczba pojedynczych wizyt dzielona przez liczbę wszystkich użytkowników strony w danym okresie. Wskaźnik odbicia (bounce rate) można liczyć również dla grupy stron.

 

Powodem tzw. ucieczek może być zbyt bogata grafika, a przez to długi czas ładowania strony, nieprzyjazna i skomplikowana struktura treści strony, nieczytelność struktury lub np. problemy we współpracy z konkretną przeglądarką.

 

Informacja na temat wskaźnika odbicia (bounce rate) może być wykorzystana do określenia efektywności działania strony wejściowej. Strona wejściowa z niskim wskaźnikiem odbicia (bounce rate) oznacza, że strona efektywnie przyczynia się, do przeglądania więcej podstron przez użytkownika.